Holdina je ove godine učestvovala u projektu Asocijacije srednjoškolaca BiH pod nazivom “Socijalni dan”. Radi se o projektu u sklopu kojeg jedan dan u godini, srednjoškolci – članovi Asocijacije, volontiraju u partnerskim kompanijama i na taj način, kroz dnevnice za njihov rad, skupljaju novac za financiranje projekata Asocijacije.

 U sklopu implementacije Holdinaje angažirala 10 volontera koji si raspoređeni unutar različitih segmenata poslovanja kompanije; maloprodajnim, veleprodajnim i korporativnim službama i odjelima.Oni su u pratnji mentora, menadžera kompanije, proveli radni dan, prisustvovalisastancima i drugim  redovnim radnim aktivnostima.

U kompaniji se nadaju da su volonterima pružili uvid u rad segmenata koje djeluju u sklopu kompanije, kao i da će nekim od njih ovo iskustvo pomoći u izboru njihovog budućeg zanimanja.

Povodom ovog dana, Ante Aralica, direktor Holdine je izjavio: „Učešćem u ovoj inicijativi Holdina želi pružiti podršku mladima,posebno onima koji su na pragu donošenja velikih životnih odluka o svojim zvanjima. Mi smo podržavali projekte ovog tipa i do sada, a planiramo i nastaviti biti dio pozitivnih inicijativa za izgradnju bolje budućnosti za mlade u ovoj zemlji. Smatramo to svojom obavezom, ali i velikim zadovoljstvom“.

 

PODIJELI